Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Træd ind i fællesskabet

Fårevejle Kirkebo - et bo- og udviklingshus

Om donationen

Fårevejle Kirkebo er et bo- og udviklingshus til børn, unge og voksne med forskellige handicap. De fleste er bundet til kørestole og har ikke mulighed for at være fysisk aktive på egen hånd, og det giver udfordringer med at få bevægelse ind i hverdagen. Donationen går til indkøb af en InnoWalk, som er et motoriseret træningshjælpemiddel, der giver mulighed for fysisk aktivitet til de unge voksne, der ikke kan stå eller gå selvstændigt. Målet er, at den fysiske tilstand forbedres, og at der derudover sker positive forandringer i bl.a. mobilitet, finmotorik, verbal kommunikation samt social og følelsesmæssig udvikling.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Fårevejle Kirkebo - et bo- og udviklingshus
Støttet beløb
500.000 kr., år 2021
Delmål
Lev med kronisk sygdom

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Innowalken er blevet en stor del af dagligdagens træningssessioner på Fårevejle kirkebo. Både beboere og ansatte giver stort udtryk for Innowalkens positive egenskaber for den enkelte beboer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ser stor glæde fra beboerne, når de benytter Innowalk Pro i deres hverdag. Vi ser større vågenhed under aktivitet og efter endt aktivitet i innowalk. Boboerne udviser interesse for innowalk træningssystemet, og beboere med verbalt sprog efterspørger selv at benytte systemet. Hertil stimuleres krydsmønsteret og evne til at navigere i rummet med deres syn, og dermed få kontakt til andre beboere og ansatte på Kirkebo. Vi oplever nedsat risiko for tryksår, hos dem som kan være sengeliggende.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den valgte aktivitet levede op til vores forventinger og deltog samtidig i at opfylde vores mål omkring livsglæde og –kvalitet. Vi oplever motivation og lyst til at anvende træningsredskabet. Vi ser fortsat større vågenhed, koncentration, varme, gnist i øjet samt en nærværenhed, som fortsat gør det muligt for den enkelte at træde ind i positive sociale fællesskaber. Større vågenhed, har givet flere muligheder for kommunikation, og dermed selvbestemmelse og selvstændighed i eget liv. (Se bilag)