Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Træf for senfølgeramte 2019

Landsforeningen Spor

Om donationen

Det anslås, at 300.000 danskere har oplevet seksuelt misbrug i barndommen. Misbruget kan have store konsekvenser senere i livet og kan nedsætte livskvaliteten markant. Misbrug er forbundet med tabu og kan føre til social isolation og psykiske lidelser for misbrugsofrene. Denne donation går til afholdelse af et medlemstræf, hvor medlemmer af Landsforeningen Spor (Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb) kan møde ligestillede.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Landsforeningen Spor
Støttet beløb
130.000 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ved endnu ikke om vi kan få finansiering igen i 2020. Spor vil dog prioritere træffet ved at afsætte penge til en ekstra overnatning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I weekenden den 25. - 26. maj 2019 mødtes 57 mænd og kvinder på Hotel Helnan Marselis til Spors 2. træf for senfølgeramte voksne. Lidt over halvdelen af deltagerne var gengangere fra 2018 og resten var medlemmer, der ikke før har været sammen med andre senfølgeramte på denne måde. Ved den mundtlige evaluering søndag, var der mange der udtrykte at mødet med ligesindede i sig selv havde været en stor oplevelse. Det føltes "ligesom at komme hjem". Flere deltagere gav udtryk for, at de havde kunne slappe af på en helt ny måde. Hvor de ofte i relation til andre mennesker skal passe på ikke at fylde for meget eller fylde for lidt, betød programsætningen og forskellige værktøjer som fx "runder" med timeglas, at de gik fra træffet med en følelse af at have kunnet være helt sig selv og hverken fylde for meget eller for lidt. Også temaet havde deltagernes interesse, og flere udtrykte glæde ved at have fundet ud af at de ikke var alene med deres udfordringer i kommunikationen med andre.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selvom vi i vores projektbeskrivelse lagde vægt på pauser og socialt samvær, kom vi alligevel til at lægge et program der var alt for ambitiøst. Vi lod os nok rive med af at temaet var så spændende og at vi havde to dygtige fagpersoner som stod til rådighed med al deres viden. Det gør vi med sikkerhed anderledes hvis vi får mulighed for at gennemføre træffet igen til næste år. Af økonomiske årsager var vi også nødt til at gentage "fejlen" fra sidste år, ved kun at mødes lørdag - søndag.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle