Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Træf for senfølgeramte 2021

Landsforeningen Spor

Om donationen

Det anslås, at 300.000 danskere har oplevet seksuelt misbrug i barndommen. Misbruget kan have store konsekvenser senere i livet og kan nedsætte livskvaliteten markant. Landsforeningen Spor har gode erfaringer med netværksdannelse blandt personer, der har været misbrugt i barndommen, og donationen går til at afholde et træf for 75 af dem. Her kan deltagerne få viden om senfølger og tale med andre, der har haft samme oplevelser, og få hjælp til at bearbejde dem.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Landsforeningen Spor
Støttet beløb
262.250 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fortsætter med at søge til træffet og håber at kunne gentage det igen næste år.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerne er kommet med positive tilbagemeldinger om deltagelse både i forhold til det unikke og spejlende samvær med ligesindede samt de berigende oplæg om manipulationens psykologi, debat om den nationale handligsplan samt workshops om frivillighed og kreativt samvær, naturterapi og skriveværksteder.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerne giver udtryk for at der har været en god balance mellem fagligt indhold og pauser/ro til at restituere i de smukke omgivelser og mulighed for at have samvær med de andre deltagere hvor gamle bånd er blevet styrket og nye er skabt.