Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Træf for senfølgeramte 2023

Landsforeningen Spor

Om donationen

Personer, som har været udsat for seksuelle overgreb, har ofte gavn af at være sammen med mennesker, der har været igennem noget tilsvarende. Sammen med ligesindede er der et trygt fællesskab, hvor man kan hjælpe hinanden, når senfølgerne spænder ben for sunde relationer til andre. Landsforeningen Spor har gode erfaringer med netværksdannelse blandt mennesker, der har oplevet misbrug i barndommen, og Midtjysk Spor vil bruge donationen til at holde et træf for 85 deltagere over tre dage. Træffet er baseret på en recovery-orienteret tilgang, hvor den enkelte – ud over at få ny viden om senfølger – får mulighed for at undersøge, italesætte og udvikle sine personlige ressourcer og sociale kompetencer. Træffet er også et netværksskabende arrangement, hvor medlemmerne får mulighed for at opleve et trygt fællesskab, som kan fortsætte efterfølgende.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Landsforeningen Spor
Støttet beløb
395.750 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er ikke muligt at forankre projektet økonomisk med vores meget sparesomme driftsmidler, men pga. af jeres gentagende flotte donationer, er der nu lavet strukturer omkring planlægningen af træffet. Midtjysk Spor har fået forankret at Landsforeningen Spor, bistår meget mere end hidtil i planlægningen og afviklingen af træffet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ud fra evalueringsskemaet som vi sendte rundt, skriver flere at de har følt sig mødt i et omfang, som de ikke tidligere har prøvet i livet. De har følt sig spejlet i ligesindede og følt en samhørighed med andre mennesker, som kan være et stort problem for en senfølgeramt, at føle netop dette, i hverdagen. Ydermere har de fået en del viden om senfølger og hvilken effekt det kan have på livet. Træffet var i den grad en succes og der var både kram og rørte tåre da vi alle sagde farvel og på gensyn.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Udover aktiviteter som skriveværksted, vinterbadning, walk & talks, workshop om det retslige og indbygget pauser og pusterum mm., så havde vi to fagpersoner ude. De holdte oplæg hver i sær om intimitet og relationer. Det blev meget positivt modtaget, da grænseproblematikker og differentiering er nogle at de typiske senfølger. Desværre havde vi en anden oplægsholder ude, som bestemt ikke forstod hvilken målgruppe han optrådte for, så derfor har vi ændret i bookingproceduren, så det ikke sker igen

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle