Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Træn hjernen med spørgsmål

Røde Kors Hjemmet Løgstør

Om donationen

Denne donation skal gå til et projekt, der har til formål at modvirke ensomhed og inaktivitet hos beboere på plejehjem. Røde Kors Hjemmet har udviklet spillet HUKO, som er et intelligent og socialt spil, der er med til at træne de ældres hukommelse. Spillet køres over en storskærm, og hver spiller får en personlig brik gennem en app, så spørgsmålene kan tilpasses efter den ældres interesser og udgangspunkt. Spillet giver desuden besked, hvis en spiller viser begyndende tegn på demens.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors Hjemmet Løgstør
Støttet beløb
19.000 kr., år 2018
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Lige nu skal spillet spilles, det kan udbygges mere teknologisk på sigt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ang. ansøgte midler til HOKO spil på Røde Kors Hjemmet Løgstør. Spillet er udviklet af firmaet NYTTE. Alle kan spille spillet, det kræver dog at det er i opstarten af demensen, for at holde hjernen i gang. For derfor at øge stimulationen i hjernen, og forhåbentligt opnå et længere liv inden nedbrydelse af denne. Hvis man er for langt fremskreden i demensen kan spillet virke stressende, det vuderes af personale og Frivillige fra gang til gang, da de er vant til at se beboerne og deres efterfølgende reaktioner.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det vil ændre sig i perioder, alt efter hvilke beboere der bor på hjemmet

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende