Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Træning af balance

Lille Glasvej Plejecenter

Om donationen

Beboere på Lille Glasvej Plejecenter har pådraget sig en hjerneskade, som gør det umuligt for dem at blive boende hjemme. De fleste af de 45 beboere er unge, og centeret har fokus på, at de genvinder nogle af de færdigheder, de har mistet. For at forbedre stedets træningsfaciliteter doneres en litegaite – et hjælpemiddel, der kan sikre og støtte beboerne, mens de træner gang, løb eller balance.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Lille Glasvej Plejecenter
Støttet beløb
75.000 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der hvor vi er lige nu er at den enkelte borger skal kunne føle en tryghed ved at komme op og stå i Litegaiten og have tillid til dette.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
da vi ikke har haft alle midlerne til litegaiten er den først blevet indkøbt nu her, vi har mange borgere som glæder sig til at komme i litegaiten for at forbedre deres fysiske evner og balance i deres hverdagsliv. vi er igang med at ændre vores fysiske rammer for at skabe et bedre træningsmiljø. vi har borgere der har meldt sig på banen til at ville være med i dette projekt. Så de har modtaget donationen meget positivt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
vi har været udfordret på vores økonomi, så derfor er vi først i opstartsfasen med at få den anvendt til alt det den kan.