Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Træning i barnlig glæde

Juulskov Huset

Om donationen

Juulskov Huset tilbyder en specialpædagogisk indsats til børn og unge, der er tidligt skadede på grund af eksempelvis omsorgssvigt, psykisk sygdom, begavelsesmæssige handicap samt følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Denne donation går til en udflugt til Tivoli for 15 beboere for at se årets juleudstilling. Udflugten skal samtidig træne børnenes sociale evner.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Juulskov Huset
Støttet beløb
10.000 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Oplevelsen har været med til at skabe stor glæde i børnenes liv. Det er blevet en del af barnets historie og fortælling. Når vi møder børnene snakkes der hver dag om vores fælles oplevelse og den gode tradition der er skabt for de anbragte børn.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet er indfriet i høj grad, da alle børn deltog i tur til Tivoli. Det var muligt at have sin nærmeste tryghedsperson ved sin side. Turen var planlagt og tilrettelagt efter hvad børnene kunne overskue og det var muligt at inddele i flere små grupper både under transport og i tivoli

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det var muligt at stoppe op i løbet af dagen og skabe ro for børnene. Børnene var delt i meget små grupper med deres kontaktperson og havde derfor det bedste udgangspunkt med den voksen der kender barnets signaler bedst

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet