Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Træværksted på recept

Lindevangshjemmets Fond

Om donationen

Lindevangshjemmets Fond er et selvejende socialpsykiatrisk botilbud for 56 mennesker med psykiske problemer. Denne donation går til at etablere og drive et nyt træværksted, der skal give beboerne mulighed for at arbejde og tjene deres egne penge og på samme tid få nogle faste rammer i hverdagen med et arbejde, som skal passes. En tømrer skal hjælpe beboerne med at vedligeholde egne, andre beboeres og Lindevangs inventar og udføre andet praktisk arbejde. Projektet skal udvikle beboernes selvstændighed og selvtillid og være med til at opbygge et godt, socialt fællesskab blandt beboerne i værkstedet, så der opstår færre konflikter i hverdagen.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Lindevangshjemmets Fond
Støttet beløb
725.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes at gøre træværkstedet til en fuldt integreret del af vores beskæftigelsesteam, men vi mangler at få det bedre forankret i resten af huset, så det bliver en naturlig del af det tværfaglige samarbejde. Vi har nedsat en ERFA-gruppe, hvor bostøtter og beskæftigelsesmedarbejdere skal til at mødes og udvikle samarbejdet omkring træværkstedet, så vi bedre kan støtte op om den enkelte borger og motivere til at komme i beskæftigelse.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De overordnede mål er vi godt på vej med. Af de 8, der har besvaret vores evalueringsskema, fortæller 87%, at de har fået mere struktur og indhold i hverdagen, 75% at de har fået det bedre og 100% at de oplever at bidrage med noget positivt til Lindevang via arbejdet i træværkstedet. Medarbejderne ser også, at beboere finder glæde i arbejdet og opdager egne ressourcer. Træværkstedet ses som et åndehul, hvor beboerne kan producere et konkret produkt, som afføder en stolthed, som de vokser af.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har løbende arbejdet med at gøre træværkstedet mere synligt og tilgængeligt, bl.a. ved at rykke delprocesser (fx montagearbejde) ind på Lindevang, så flere nemt kunne deltage. Vi har desuden skåret processer ned i mindre dele, så arbejdet blev mere overskueligt samt udviklet hjælpe-træredskaber, der gør arbejdet lettere. Fremover vil vi se, om det vil hjælpe med en tydeligere struktur i værkstedet og styrke samarbejdet på tværs i huset i forhold til at motivere og støtte beboere i job.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle