Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Trafiksikker Landsby

Thisted Kommune

Om donationen

Flere landsbyer i Thisted Kommune oplever gennemkørende trafik i høj hastighed, som mange af beboerne er generet af. Med denne donation ønsker Thisted Kommune at reducere hastigheden og øge trafiksikkerheden gennem et borgerinddragende udviklingsprojekt. Projektet består af tre innovative trafikløsninger, der skal afprøves i tre mindre byer, der oplever problemer med gennemkørende trafik. Hundborg ønsker ved hjælp af ekstra lys og asfaltskilte med ordene ”Vores hjem”, ”Vores børn” el.lign. at minde bilisterne om, at de kører i områder med børn og andre færdende. I Snedsted vil man indsnævre vejbaner ved hjælp af naturmaterialer fra Thy, fx lægge sten, så de kørende vil sænke farten. Og i Sjørring vil man afprøve en form for belønningssystem, så der via digitale skærme vises et symbol på ens kørsel, fx kan der blive vist en stjerne, hvis overholder hastigheden. Thisted Kommune vil løbende evaluere og gennemføre trafikmålinger for efterfølgende at dele viden og resultaterne med andre kommuner via KL og Vejdirektoratet.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Thisted Kommune
Støttet beløb
991.650 kr., år 2018
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har været stor løbende involvering af borgerne i projektet og borgerne er efter etableringen kommet med positive tilbagemeldinger og med forslag om mindre tiltag der kan gøre projekterne endnu bedre - vi er i løbende dialog med byerne om effekten af projekterne. Det gode eksempel - Vi besøgte Friskolen i Hundborg de har et synligt bevis; hvor skolelederen stolt viser cykelskuret frem, og siger at der er maser af cykler og hvor der før projekterne typisk var 1 enkelt cykel om dagen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Størstedelen af de opstillede mål, er blevet indfriet: Der er etableret 3 løsninger. Der er synlige beviser på at flere cykler eller går i skole, succes.Der er tilbagemeldinger om øget tryghed, fra borgere, samtidig er der også tilbagemeldinger om et flot of godt udført arbejde fra byernes borgere. Trafikmålingerne er undervejs og der har ikke været afhold forsamlinger med andre interessenter grunder covid-19. Det er intentionen at der ved normalisering af denne situation afholdes opsamling.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev udskudt og pga. Covid-19 har enkelte af aktiviteterne vist sig ikke at være de rigtige, det er dog vores opfattelse at havde vi være under normale omstændigheder, så havde vi de rigtige aktiviteter til formidling. Det skal siges at der ikke har været afholdt indvielse, dette er planlagt til efter forsamlingsforbuddet ophæves, da vi ikke kan være bekendt at invitere kun enkelte fra byerne. Målingerne er indeholdt i AAU´s arbejde med projektet, som er fortløbende.