Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Trafiksikkerhed på Langø

Bylauget for Langø og omegn

Om donationen

Der er dårligt udsyn for cyklister og fodgængere, der vil krydse Langøvejen. Denne donation skal derfor bruges til at øge sikkerheden, bl.a. ved at etablere stålkasser med beplantning, der skal erstatte de eksisterende utidssvarende bomme. Nakskov Kommune og Bylauget for Langø og omegn bidrager også til projektet.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Bylauget for Langø og omegn
Støttet beløb
30.000 kr., år 2020
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået stor ros for projektet, da det har forbedret trafiksikkerheden væsentligt, og det er blevet rigtigt pænt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi modtog ikke støtte fra Tryg-fonden, da vi fik 20.000,- fra en lokal beboer, betingelsen var at vi hurtigt udført projektet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik i forbindelse med projektet "Sikker trafik på Langø" Lolland kommune til at ændre hovedvejen fra byskiltet og til havnen til en 2-1 vej med farvet belægning i siderne, hvilket også har gjort at hastigheden generelt er blevet lavere.