Søg støtte

Søg

Selvevaluering

TRIV NU Danmark

Psykiatrifonden

Om donationen

Donationen går til at øge trivslen blandt elever i 4.-9. klasse gennem udbredelse af det digitale læringsredskab TRIV NU. Det er udviklet på baggrund af erfaringerne med en tidligere indsats, Reach out, hvor lærere og elever fik undervisning i positiv psykologi, hvilket havde god effekt. TRIV NU giver lærerne mulighed for systematisk at arbejde med elevernes selvværd, relationer og det samlende klassemiljø. Psykiatrifonden ønsker at udbrede og forankre TRIV NU på alle landets skoler. Når børn ikke trives i skolen, er de i risiko for at udvikle lavt selvværd og nedsat læring, og det er derfor vigtigt og netop formålet med dette projekt, at skolerne har gode trivselsfremmende redskaber, der når alle elever.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Psykiatrifonden
Støttet beløb
2.987.012 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den primære forankringskilde i projektet den direkte kontakt til skolerne samt de igangsættende workshops. En intern evaluering viste, at lærerne var meget motiverede efter deltagelse. Der er afholdt 82 workshops i projektperioden. For at sikre forankring og videre udbredelse har Psykiatrifonden valgt at videreføre TRIVNU.dk, således at undervisningsforløbene fortsat kan frit benyttes.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er blevet ringet ud til samtlige af landets skoler, som er blevet tilbudt læringsmidlet og igangsættende workshops. 632 skoler har tilsluttet sig læringsmidlet, svarende til over 1/3 del af landets fri- og folkeskoler. Dertil er TRIV NU i alle regioner, og mangler kun skoler i 5 kommuner. Både Grønland, Færøerne og Island også repræsenteret.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne have ansat en GPDR-ansvarlig jurist, der mere effektivt kunne have taget hånd om de nye stramninger og skolernes henvendelse herpå. Dette kunne have frigivet ressourcer til udbredelse. I lyset af at skolerne ikke umiddelbart anså de igangsættende workshop og styrkepilot som essentielle for anvendelsen af TRIV NU, kunne vi have stoppet rekrutteringen tidligere og brugt ressourcerne til at lave en markedsanalyse og derigennem få øje på andre mere nyttige veje for projektet.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet