Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Trivsel med sansestimulering

Tornhuset, Odense kommune

Om donationen

Værkstedet Brunsegårdsvej er en del af Tornhuset, som har fem boenheder og tre aktivitets- og samværstilbud. Værkstedets 23 brugere har fysiske og psykiske handicap, og flere af dem har urolig eller udadreagerende adfærd. Med donationen kan værkstedet indkøbe forskellige sansestimulerende redskaber, som skal være med til at give brugerne en mere afbalanceret og tryg hverdag.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Tornhuset, Odense kommune
Støttet beløb
81.200 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har løbende snakket om hvordan vi har kunne optimere bruge af de indkøbte ting

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forandringer og nye tiltag er svære for denne borger gruppe. Men der arbejdes forsat med at få kørestol gyngen i brug. Køkken maskinerne er taget i brug og vi oplever at borgerne har øget selvstændig i deres arbejde i køkkenet. Motion cyklerne og de almindelig cykler bliver flittig brugt af mange af de borger der kommer på værkstedet. Sandkassen har været glæde hen over sommeren.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
nej

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle