Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Trivsel og fællesskab

Foreningen Et Ben Foran

Om donationen

En amputation medfører større eller mindre ændringer i levevis og liv. Mange mennesker, der har fået en amputation, er ofte ensomme og har flere følgesygdomme som fx diabetes og dårligt hjerte. Derfor ønsker Et Ben Foran, der er en nystartet forening for mennesker med amputation og deres pårørende, at sætte fokus på livet med amputation. Udveksling af erfaringer, gode råd samt viden og vejledning skal ske gennem oplysningsarrangementer med relevante foredragsholdere og udflugter, som denne donation går til.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Et Ben Foran
Støttet beløb
50.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Synes vi i den grad er lykkes med at forankre projektet ved hjælp af midler fra jer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er oppe på 40 medlemmer pt. hvilket må sige at være en flot udvikling også i forhold til Covid som har fyldt meget i vores udsatte gruppe. Vi har afholdt sociale arrangementer, hvilket vores medlemmer har nydt meget, og vi har formået at få de ensomme med i de sociale fælleskaber mere end de tidligere har været i deres liv. Vi havde håber, at 30 ville deltage, men vi kom op på 22, hvilket må siges at være flot i forhold til sårbarhed i gruppen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kørte i liftbus til det ene arrangement, hvilket gav en god start på en fælles tur. Vi havde arrangeret en relevant foredragsholder, hvilket gav rigtig god mening for dem som deltog. Vi synes det fungerede super godt.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start