Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Trivsel og netværk

Silk Road Kultur Forening

Om donationen

Siden 2014 har Greve Kommune modtaget cirka 300 flygtninge og familiesammenførte. Mange af disse mennesker har et begrænset kendskab til Danmark, et begrænset socialt netværk og få økonomiske ressourcer. Med denne donation ønsker Silk Road Kultur Forening i samarbejde med Venligboerne Greve at tilbyde flygtninge i Greve Kommune sociale aktiviteter, der kan give adspredelse i deres hverdag. Aktiviteterne skal samtidig medvirke til at bygge bro mellem de nytilkomne flygtninge og etnisk danske frivillige venligboere. Planen er bl.a. at arrangere tre kutter-fisketure for at vise en anden side af dansk kultur (fiskeriet), to æbleplukketure med besøg på et mosteri samt en tur til Zoologisk Have i København. Der afholdes desuden familieaktiviteter i forbindelse med jul, påske, ramadan og fastelavn. Formålet med indsatsen er at skabe grobund for netværk og venskaber i lokalområdet, som skal forhindre, at målgruppen bliver socialt ekskluderet.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Silk Road Kultur Forening
Støttet beløb
274.400 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektlederen har vist og fortalt deltagerne, hvordan de selv kan gennemføre aktiviteterne og formidlet kontakten til samarbejdspartnere. Kan nu selv tage på fisketur, i zoologisk have, på bakken etc. Kommunikation er fortsat udfordrende. det var rigtig flot samarbejder med forskalgie organsation. Venligboer-greve, sprog cafe, sydkysten avis, privat lille skole greve, Solstrålen børnehave-greve,Qvilt kvinder forening, spar shipping, Ole fotografer, Poppelsøn, Pas på dig forerev fremme, Nova børnehave-greve, familie kontakt, frivilligcenter-greve, Delman dansgruppe, Ali Anasheed Group-Denmark, Medienetværk-Danmark,Hundige kirke, Golden star- event lokal,Bilka butik, hundige haven, pink kvinde, karbala TV. kanal, karbala youtube, AL-Baggaddia TV.kanal, Irakisk ambassadør-danmark, Taher marzouk sanger, Noor musik gruppe, digter, zooligske haven, jeg skal sende list navne på email.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
200 personer fra målgruppen har deltaget i projektet (inkl. gengangere). Med forbehold for, at det endnu er vanskeligt at vurdere resultaterne på lang sigt, har vi på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse med 173 projektdeltagere vurderet...det var 60 danske deltage 70%netværk, 60%danskkundskaber, 50%beder trivsel, 40%samfundforståelse og forståelse for dansk kultur, 10%oplever beder jobmuligheder.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hjælpe med transport. Det har været en stor udfordring. mange har haft svært ved at deltage pga. udfordringer med transport. Prøve at lave nogle aktiviteter med kun for kvinder, kun for mænd, kun for familier etc. Samarbejde med organisationer såsom global kids, musik etc. Fisketure: Tre fisketure for nyankomne flygtninge(familier) på Øresund med kutter. Formålet er at vise en anden side af dansk kultur (fiskeriet) og at introducere dele af den danske fiskebestand som fødevareemne til flygtningene, der ofte ikke kender de nordiske fisk. Endelig er formålet også, at vise hvordan man i havnene - inkl. vore egne lokale - typisk kan købe billig, frisk fisk. Det var 2 slags fisketure en på Øresund. det var rigtig hyggelig aktiviteter mens, andre travlt med foto og video på smart phon i Facebook og vise til deres kusiner som bore i Siria eller i Irak. de var rigtig glad og spænder. det er første gang de er 20 blive på fiske skib og fanger flere torsk fisk og sejl. og anden på poppel sø i Ballerup det er 20 deltager med drejs små børn med grån og vand mens børnene lege med hinden og hygger med deres forældre. deltagne fiske laks og det er første gang var der. Æblepluk - og mosteri: To gange selvpluk af æbler med efterfølgende besøg på et æblemosteri det er 32 deltager (efterårs aktivitet, og meget ’dansk’). højtidsarrangementer: Påskefest var 30 deltager, Ramadan 55 deltager, fastelavn 45 deltager, Julefest 120 deltager, Eid AL-Adha 100 deltager. Udflugt til Københavns Zoo 50 deltager, udflugt Bakken 55 deltager. Åbent hus: Møde naboer på tværs af sproglige og kulturelle grænser. Afholdes hjemme ved flygtninge forskellige steder i Greve. var 100 deltagener. Mange har været involveret i aktiviteten, men er ikke blevet registreret jeg skal sendt flere dokument og report og foto og interviewe om projekt på trynfogden email

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start