Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Trivsel og øget livskvalitet

Ikast Brande kommune, Bellisbo

Om donationen

Bellisbo er et socialpædagogisk døgntilbud med 19 beboere med forskellige diagnoser og udfordringer fysisk og psykisk. Med donationen kan Bellisbo afprøve, om en Wellness Nordic gyngestol kan forbedre beboernes trivsel og give dem en roligere hverdag med nedsat stressniveau og bedre søvn.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Ikast Brande kommune, Bellisbo
Støttet beløb
87.825 kr., år 2022
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det at anvende sansestolen er blevet en hel naturlig del af hverdagen, og er nu lagt ind som delmål hos nogle borgere hvilket betyder der er en kontinuerlig evaluering af aktiviteten. Nogle borgere har det som en fastlagt aktivitet hver dag, nogle har det flere gange om ugen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Beboernes stressniveau har vist sig at blive nedsat i op til 50% af de tilfælde vi har registreret på (se også den sendte rapport). I forhold til bedring af relationer er det vist hos en borger at vedkommende er mere rolig efter brug af sansestolen og dermed ikke kommer til at forstyrre andre borgere - men også at vedkommende er nemmere at guide pædagogisk.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det kunne måske være mere retvisende om vi havde tilbudt afprøvning af stolen til alle der overhovedet kunne ønske det. Dette fordi det er en tidskrævende proces at få øje på en progression, da vores målgruppe har et kognitivt meget lavt funktionsniveau.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv