Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Trivselsgrupper for børn

Horsens Kommune, Velfærd og Sundhed

Om donationen

Cirka 17 pct. af danske skoleelever oplever mistrivsel, som blandt andet kan stamme fra forældres skilsmisse, sygdom i familien, psykisk sygdom, mobning eller forældres misbrug. Undersøgelser viser, at mistrivsel i barndommen kan føre til social isolation, dårligt helbred og ledighed på længere sigt. Denne donation skal gå til Selvhjælp Horsens Sund By, som gennem de seneste år har etableret og afholdt trivselsgrupper for børn, der har særlige livsudfordringer. Dette projekt omhandler etableringen af trivselsgrupper på folkeskoler i Horsens Kommune og består af 4-12 børn i hver trivselsgruppe, som mødes 10 gange over tre måneder. Børnene får her mulighed for i fællesskab med andre at bearbejde stressfulde livsbegivenheder med det formål at øge deres trivsel på sigt. Grupperne styres af cirka 24 frivillige med en pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig baggrund samt skoleansatte, som inden gruppernes start gennemgår et kursusforløb om trivselsgruppeledelse udarbejdet og tilrettelagt af Selvhjælp.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Horsens Kommune, Velfærd og Sundhed
Støttet beløb
1.285.500 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forløbet med at etablere og forankre Trivselsgrupper på den enkelte skole er i høj grad lykkedes. Erfaringen har vist, at en skole typisk har brug for vores støtte de første 2-3 gange, og så tager den skoleansatte og frivillige over. Derefter mødes vi til halvårlige sparringsmøder, medmindre andet er nødvendigt. Når grupperne går i gang, tilbydes der løbende sparring, erfaringsdeling og anden form for videreuddannelse i Horsens Sund By regi. Dette vil de også modtage fremadrettet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet er indfriet med stor tilfredsstillelse. * I projektperioden har 524 børn deltaget i trivselsgruppeforløb på folkeskoler i Horsens Kommune, hvilket overstiger målsætningen om 500 børn. * I samme periode er Trivselsgrupper implementeret på 18 skoler, hvilket er 2 skoler færre end projektets målsætning. Vi håber at få disse skoler med i løbet af det kommende år. * Et tegn på børnenes trivsel i grupperne er, at ingen af de deltagende børn har droppet ud undervejs i forløbet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
* Vi oplever at de skoler som vælger at kun én person deltager i projektet er sårbare i forhold til de udfordringer der kommer hvis den person skifter arbejde og derfor stopper som gruppeleder/ansvarlig på skolen. Vi har derfor sikret stærkere dialog med skolerne om vigtigheden af et bredere ansvar lokalt. *Derudover er børnene selv ansvarlige for at navngive deres gruppe, det giver større ejerskab hos deltagerne ( "Vores sted" i stedet for "Trivselsgruppen")

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start