Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Trivselsgrupper skoleelever.

FrivilligVest Ringkøbing-Skjern

Om donationen

Sårbare børn og unge i Ringkøbing-Skjern med særlige udfordringer, fx en søskende med et handicap, forældreskilsmisse, sorg eller forældre med kronisk sygdom, savner et forum, hvor de kan mødes med ligesindede. Gennem samtale, samvær og leg kan de få et fællesskab og øget selvværd og livskvalitet. FrivilligVest Ringkøbing-Skjern opretter derfor trivselsgrupper målrettet børn og unge. En fast mødestruktur med skiftende temaer skal give rum til snak, og aktiviteter og udflugter skal skaffe plads til andet end problemer.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
FrivilligVest Ringkøbing-Skjern
Støttet beløb
201.500 kr., år 2019
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
En velfungerende baggrundsgruppe med repræsentanter indenfor Kommunen (dagtilbud og undervisning + Børn og Familie + sundhedsplejen), samt godt samarbejde med de skoleren i kommunen, har båret projektet langt. Det er dog også nødvendigt at fortsætte med at gøde samarbejdet med skolerne, da de er centrale samarbejdspartnere for at fortsætte med at rekruttere deltagere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Børnene evaluerer primært på: -blevet gladere -fået mere selvtillid -har det bedre i skolen Om trivselsgruppeforløbet giver børnene øget livskvalitet på lang sigt, vides, i sagens natur, ikke endnu.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
midtvejsevaluering blev vanskelig pga Corona