Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tryg Digital By, Aalborg

Nordic Safe Cities

Om donationen

Internettet og de sociale medier er blevet et sted, hvor trusler og had trives. Kommuner og lokale tryghedsarbejdere har svært ved at danne sig et præcist billede af, hvordan had, ekstremisme og racisme rejser online og spredes i et geografisk online område, fx en by. Donationen går til, at Aalborg Kommune og Nordic Safe Cities i samarbejde skal kortlægge Aalborgs digitale landskab for at styrke det digitale og fysiske forebyggelsesarbejde og undgå, at had og trusler florerer. Resultatet skal bruges som grundlag for en ny strategi for, hvordan lokale aktører kan arbejde forebyggende og konkret mod disse digitale mønstre og udtryk for had.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Nordic Safe Cities
Støttet beløb
1.498.060 kr., år 2021
Delmål
Digital tryghed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets høje niveau af forankring blev opnået gennem inddragelse af nøgleinteressenter, ledere og medarbejdere fra relevante organisationer. En digital forebyggelseshandlingsplan blev udviklet og godkendt af byrådet. Indsatsen er forankret i interne arbejdsgrupper med ansvar for implementering af digitalt SSP og et "online nærpoliti" af Nordjyllands Politi. Det overordnede mål om at skabe en tryg digital by er politisk og organisatorisk forankret, mens initiativer implementeres i 2024.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aalborgs forebyggelsesaktører fik unik viden om digitale dynamikker som polarisering, had og konflikter. De udviklede den første danske handlingsplan for digital forebyggelse, som supplerer eksisterende forebyggelsesindsatser (bilag 1). Dette omfatter en online tilstedeværelse, som støtter civilsamfundet digitalt og skaber et tryggere og mere demokratisk onlinemiljø i Aalborg. Disse initiativer vil sikre den lokale transformation af forebyggelsesarbejdet på sociale medier og digitale platforme.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Set i bakspejlet kunne løbende evaluering med målgruppen have hjulpet med at forfine handlingerne i "Tryg Digital By." Tidligere inddragelse af repræsentanter fra målgruppen ville have givet et bredere perspektiv. Derudover kunne indsamling af skriftligt materiale, såsom logs, have sporet deltagernes mindset-udvikling over den 1,5-årige projektperiode. Endelig kunne analyse af unges digitale dynamik have inkluderet indsigt fra platforme, de bruger mere udbredt end Facebook.

Delmål

Digital tryghed

Alle skal kunne færdes sikkert og trygt digitalt. Vi vil udvikle og udbrede indsatser, viden og værktøjer, der gør den enkelte i stand til at tage ansvar for egen og andres digitale tryghed.
Mere om vores fokusområde Digital tryghed