Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tryg i Trafikken - fase 1 Kbh.

Krumspring

Om donationen

Krumspring er en gymnastikforening i København, og blandt medlemmerne er mange børn i alderen 5-8 år. Børnene færdes dagligt i trafikken alene eller skal til at lære det som led i at kunne gå til gymnastik. Med donationen kan foreningen undervise børnene i trafiksikkerhed bl.a. ved at bygge en by af gymnastikredskaber med trafikskilte og -signaler, fortove, cykelstier etc., så børnene kan øve sig i at færdes i trafikken gående og på cykel. På sigt skal trafikundervisningen bruges til åbne arrangementer, hvor alle børn er velkomne, så flest mulige børn lærer at færdes sikkert i trafikken.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Krumspring
Støttet beløb
62.538 kr., år 2020
Delmål
Sikker i trafikken

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mails bagefter fungerer ikke i praksis. Forældrene modtager for mange. Fritidshjem og skoler ønsker alle steder, at vi fortsætter næste år. Kun 1 sted er der ikke økonomiske muligheder for det - men ellers vil de gerne betale. Fordi vi lukkede ned, så nåede vi kun et enkelt opfølgende forløb, hvor vi tog udgangspunkt i trafikprøverne. Det nåede vi ikke at gennemarbejde godt nok. Vi fik travlt med at komme gennem "venteliste" af børn/institutioner, der gerne ville have alle børn med.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores temadage blev anderledes end forventning pga. restriktioner. Vi måtte kun undervise 1 klasse ad gangen fra fritidshjem, så derfor blev der mange mindre forløb. Det havde en uventet gevinst, fordi der blev undervist mindre grupper. Børnenes engagement var højt, og de delte meget gerne ud ad egne erfaringer. Vi endte også med at dele brochurer ud til sidst, for det gav kun lidt feedback, når vi sendte mails ud. Pga. restriktioner vedr. antal blev der også mange flere små åbne forløb

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forløbet var for langt. Det var hårdt for børnene at fokusere i 1,5 time, så vi endte med at gøre mere effektive ting. F.eks. mørklagde vi ikke et lokale. Vi havde et telt med, der var helt mørkt indvendigt (spændende og lidt farligt var det). 1. Gruppen blev sendt ind uden reflekser og lygter. 2. Gruppen blev sendt ind med lygter. 3. Gruppen blev sendt ind med reflekser 4. Gruppen blev sendt ind med refleksveste. Alle børn ønskede at få lygter, refleksveste og reflekser med hjem derefter.