Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tryg med Klovnen Lulu

Støtteforeningen for LULU og Ko

Om donationen

Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Støtteforeningen for LULU og Ko
Støttet beløb
89.700 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som støtteforening til en hospitalsklovn, så er vi klar over at det er vanskeligt at påvirke sygehusbudgetterne til at rumme dette vigtige arbejde. Paradoksalt nok, så oplever LULU ofte, at hendes indsats og tilstedeværelse får undersøgelser og hverdagen i det hele taget til at "glide" lettere. Dette taler jo for at det øvrigt personale kunne gennemføre deres arbejde mere "effektivt" ved LULU'stilstedeværelse, men det er et vanskeligt emne at kvantivficere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Samarbejdet mellem LULU og OLAV er blevet rigtig godt. For LULU har det været en ny måde at møde patienter på, dels fordi de kommer kortvarigt forbi og dels fordi det har været vigtigt at mærke efter om hendes tilstedeværelse var ønsket. Det har udviklet sig rigtig godt i den forgangne periode på lidt over 1 år og det har for både for børnene og for afdelingen gjort en markant forskel.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som det fremgik af vores oprindelige ansøgning, så er det vanskeligt at ordsætte. I starten af forløbet på OLAV var LULU nød til at bruge hendes stærke indfølingsevne. Der hvor patienter venter er der ikke meget plads og de bliver hurtigt intimt, hvis fire familier venter samtidig. Her kom alle hendes kompetencer i spil og med stor respekt for netop denne intimitet og de følelser som familier og børnene der skulle opereres var i, så har hun formået at opfylde sin rolle, som tryghedsskabende og formået at skabe de øjeblikke, som får børnene til at falde til ro, juble lidt og glemme den svære stund for et øjeblik.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet