Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tryg via kommunikation

Teknologi i Praksis

Om donationen

Patienter, der mister talesproget grundet respiratorbehandling eller en neurologisk sygdom, vil ofte få et dårligere indlæggelsesforløb end andre patienter. Studier viser, at sygeplejesker har et problem med at forstå patienters behov og følelser uden talesprog. Med dette projekt ønsker den socialøkonomiske virksomhed Teknologi I Praksis at implementere Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK) på fem udvalgte intensive og neurologiske afdelinger og uddanne sundhedspersonalet i metoden. Metoden tilgodeser patienternes forskellige kommunikationsbehov og funktionsniveauer og vil give patienter og personale et fælles sprog at kommunikere på.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Teknologi i Praksis
Støttet beløb
1.376.250 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Personalet ønsker en fortsat opfølgning i en periode så de føler sig mere sikker i brugen af teknikker og redskaber til kommunikation, hvilket viser at de ser at det er nødvendigt og ønsker at bruge det i dagligdagen. Der er også blevet skabt opmærksomhed på andre afdelinger og andre hospitaler omkring projektet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har vist sig at det har givet en større tryghed for personalet at de har fået viden og redskaber til at bruge sammen med patienter der ikke kan tale. Men personalet giver udtryk for, at der er behov for en længere implementerings periode for at fuld ud kunne opfylde målene.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selve indholdet af de valgte aktiviteter vurderer vi var de rigtige. Men i dag ville vi starte ud med at introducere hele personalegruppen fra starten og ikke kun starte ud med tovholdergruppen.