Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tryghed i akutte kriser

Røde Kors

Om donationen

Donationen går til et projekt, hvor Røde Kors i samarbejde med Københavns Professionshøjskoles Katastrofe- og Risikomanageruddannelse vil udvikle og afprøve fysiske og digitale platforme, som kan aktiveres i forbindelse med kritiske hændelser. I forbindelse med miljøkatastrofer, klimarelaterede hændelser mv. er der typisk mange frivillige, som vil yde en indsats, men det kan være svært at drage nytte af deres ressourcer. De nye platforme skal blandt andet håndtere spontanhjælperes engagement, og der skal udvikles et fysisk modtagecenter, som kan opstilles i nærheden af et indsatsområde. Der skal også udvikles en hjemmeside, der vil fungere som kontaktpunkt for spontane hjælpere, samt en app, som bruges til registrering af frivillige og koordinering af opgaver. Danske Beredskaber, Sydøstjyllands Politi, Sydøstjyllands Brand & Redning, Københavns Politi og Hovedstadens Beredskab vil også deltage i projektet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors
Støttet beløb
2.200.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Særligt i projektets opstart var projektets ’ekspertgruppe’ aktiv og direkte medvirkende til justering af projektets aktiviteter. Projektets aktiviteter er yderligere kommunikeret på en panel-session på Danske Beredskabers Årsmøde 2023, samt ved deltagelse i div. konferencer. Udbredelsen af projektets resultater og materialer sker via udgivelse af en håndbog samt via www.spontanfrivillighed.dk.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets mål blev justeret undervejs i forløbet. Såvel Covid-pandemien som Ukrainekrisen lærte os til gengæld en god del om involvering af borgere i kriser. Projektets arbejdspakke 1 med et omfattende best-practice studie giver anledning til at erfaringer fra eks. svensk Røde Kors er bragt i anvendelse. De primære ændringer i projektetmål er i arbejdspakke 4 og 6, som er hhv. udvikling af teknologi (app) og gennemførsel af storskala øvelse. Ændringer i mål er løbende blevet kommunikere til TF.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets oprindelige aktiviteter var defineret ud fra en verden uden erfaringer fra Covid-pandemien og Ukrainekrisen. På godt og ondt kom disse to kriser og viste vejen for projektet. De to primære ændringer i aktiviteter var: - App-udvikling. Dette viste sig irrelevant. I stedet blev en simpel registreringsside opbygget. - Storskaløvelse. Dette viste sig irrelevant. I stedet blev der udviklet uddannelsesmateriale og dilemmaøvelser som kan anvendes decentralt i professionelle organisationer.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle