Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tryghed i baghaven.

Seniorbofællesskabet Kirsebærlunden 1 - 21

Om donationen

På Seniorbofællesskabet Kirsebærlunden har beboerne oplevet en del utryghed, efter at der har været en række indbrud i lokalområdet. Hændelserne har påvirket beboernes trivsel og tryghed i dagligdagen. Denne donation går derfor til indkøb af bevægelses-sensorstyret belysning, der skal sørge for at belyse de mørke dele af beboelsen og dermed genskabe trygheden.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Seniorbofællesskabet Kirsebærlunden 1 - 21
Støttet beløb
20.000 kr., år 2017
Delmål
Forebyg indbrud

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle husstande har fra starten været tilsluttet belysningen og først her på det sidste er 2 husstande efter eget ønske koblet af belysningen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Enkelte beboere har fra tid til anden følt sig generet af lyset, der også kan tænde på bevægelse fra beplantning eller dyr der passerer baghaven, hvilket har resulteret i, at belysningen er taget fra hos pågældende beboere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Overvejet at anvende varme og bevægelses sensorer, hvilket ville have fordyret projektet væsentligt.

Delmål

Forebyg indbrud

Gode relationer mellem naboer, flere der sikrer deres døre og vinduer og et stærkt samarbejde mellem kommuner, politi og borgere. Vi vil arbejde for at mindske utrygheden for indbrud og forebygge, at de sker.

Mere om vores fokusområde Forebyg indbrud