Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tryghed i boligforeninger

BEDRE PSYKIATRI

Om donationen

Flere almene boligforeninger oplever at have lejere med psykisk sygdom eller familier, hvor en person rammes af psykisk sygdom. Bedre Psykiatri Herning/Ikast-Brande ønsker derfor at bruge denne donation til at oplyse, rådgive og begynde en dialog med de almene boligforeninger i Herning, bl.a. gennem foredrag og debataftener for bestyrelserne, afdelingsbestyrelserne og beboerne. Ambitionen er at komme eventuelle konflikter i forkøbet ved at være med til at skabe forståelse og åbenhed for psykisk sygdom blandt beboere i boligforeninger samt at oplyse om, at man som nabo kan være nærmeste eller eneste pårørende for den syge.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
BEDRE PSYKIATRI
Støttet beløb
85.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Boligforeningerne har svært ved at vende tilbage til foreningen. De ved projektet er der ved behov samt er forebyggende.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev taget godt imod af de forskellige boligforeningers socialmedarbejdere

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke pt