Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tryghed i den sidste tid

Røde Kors

Om donationen

Vågetjenesten i Roskilde er placeret under Røde Kors og arbejder for, at ingen skal dø uden at have nogen ved sin side. Vågetjenesten består af frivillige, der på nuværende tidspunkt selv må finansiere udgifterne til transport til en vågning, der kan være langt væk. Vågetjenesten ønsker at kunne tilbyde betalt taxa-service, da det vil give mulighed for flere vågninger. Denne donation skal derfor gå til de frivilliges udgifter ved transport og tilbud om en taxa, når det er nødvendigt. Derudover skal donationen bruges til kurser, således at de frivillige er endnu bedre forberedte til opgaven.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors
Støttet beløb
125.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret således, at kendskabet til vågetjenesten nu er så udbredt, at plejecentre, hjemmepleje, sygehus og pårørende i tiltagende omfang beder om vågning, og flere henvender sig for at blive vågere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vågetjenesten har været i stand til at dække de fleste ønsker om vågning hos borgere, der ellers ville have været alene og ellers ville dø alene.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke så vidt vides.