Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tryghed i mødet med bussen

Cyklistforbundet

Om donationen

Nordjyllands Trafikselskabs Chaufførkontaktudvalg ønsker at sætte fokus på de problemer, der opstår, når buspassagerer og cyklister møder hinanden i trafikken – oftest på cykelstier ved busstoppesteder. Her er både cyklist og buspassager i tvivl om, hvem der skal holde tilbage, og dermed bliver der skabt nogle potentielt farlige situationer. Med donationen ønsker trafikselskabet at udarbejde en oplysningskampagne i samarbejde med seks relevante partnere. Formålet med kampagnen er at påvirke cyklister og buspassagerer til en vedvarende hensynsfuld adfærd, når de møder hinanden i trafikken. Donationen skal bl.a. bruges til en informationsfilm, markering på cykelstier samt ”speak” i busserne.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Cyklistforbundet
Støttet beløb
285.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kampagnen og tiltagene er tilrettelagt således, at de kan gentages i en årlig cyklus. Der kan også implementeres tiltag ved nye stoppesteder hvor der opleves en utryghed. Projektet er bredt forankret blandt projektets parter, pga. arbejdsgruppen sammensætning hvor både NT Aalborg kommune, Nordjyllands politi, cyklistforbundet, Keolis og Arriva var repræsenteret. Parterne i projektet er enige om fortsat at arbejde sammen om at sætte fokus på problemstillingen, ved gentagelse af de relevante tiltag. Da problemstillingen ikke alene er relevant i Aalborg, vil det være oplagt at overveje en national kampagne om problemstillingen. Erfaringerne medtages i dialog med ”Rådet for sikker trafik” og andre relevante fora hvor erfaringerne kunne videreføres.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målsætningen med projektet er i meget høj grad indfriet. Evalueringen viser, at bevistheden om færdselsreglerne er skærpet og både cyklister og buspassagerer er blevet mere opmærksomme på, hvordan de skal forholde sig i mødet ved busstoppestedet. Projektet har regionalt fået en god pressedækning (TV2 Nord og P4 Nordjylland), og på denne måde er buskabet i projektet delt med borgerne. Kampagnen og særligt filmen, er velegnet som materiale til grundskolen, så elever kan lære færdselsreglerne på området.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De aktiviteter der er gennemført vurderes at være de rigtige til projektets formål, og aktiviteterne har haft en god effekt.