Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tryghed og sociale mentorer

AL2bolig

Om donationen

Langkærparken i Aarhus er generelt karakteriseret ved lav social mobilitet, og andelen af kriminalitetstruede unge i alderen 11-17 år er stigende. I et pilotprojekt i samarbejde med Aarhus Kommune, Securitas, politiet og Natteravnene har vagter gået i området for at skabe tryghed. Vagterne fungerer også som mentorer, og de har skabt en tillidsfuld dialog med de unge, så de unge i dag kommer til dem for at spørge, hvordan de kan få hjælp til at få en uddannelse og skabe et anderledes liv for sig selv. Med donationen kan projektet fortsætte i de kommende to år og skabe et tryggere nærmiljø og hjælpe unge med at træffe nogle gode valg for deres fremtid.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
AL2bolig
Støttet beløb
750.000 kr., år 2020
Delmål
Et liv uden kriminalitet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er desværre ikke lykkedes at få finansiering til indsatsen fremover. Afdelingsbestyrelsen i Langkærparken har valgt ikke at videreføre indsatsen med egne midler. Erfaringerne vil dog helt sikkert kunne bruges til fremtidige initiativer omkring tryghed og mentoring i afdelingen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ungdomskriminaliteten er i perioden faldet. I 2021 blev o,5% (1 ung) af de unge 11-17 årige i Langkærparken sigtet for kriminalitet i modsætning til 2,4% (9 unge) i 2020. Et anseligt antal unge er af Tryghedsmentorerne motiveret til at starte i uddannelse. Specielt i det sidste år af perioden har forløbet bidraget til at indfri målene. Forløbet har skabt grobund for et bedre samarbejde mellem UngeMiljøet (Aarhus Kommune), TST, boligforeningen, politiet og Securitas.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Samarbejdet er forløbet godt, men vi skulle have sat mere tid af til at systematisere samarbejdet mellem Tryghedsmentorerne, de boligsociale medarbejdere og kommunens jobkonsulenter endnu mere.