Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tryghed på Elstarvej

Forælder Fonden

Om donationen

Forælder Fonden hjælper enlige forældre i krise ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Fonden driver tre kollegier med i alt 36 lejligheder, hvor enlige forældre kan bo med deres børn. Mange af de udsatte, enlige forældre har ingen eller en afbrudt uddannelse, og deres netværk er ofte nedslidt efter en lang tid med krise, usikker boligsituation og dårlig økonomi. På Elstarvejkollegiet i Valby er det af sikkerhedsmæssige grunde nødvendigt at få udskiftet låsesystemet til et mere moderne system, hvor man let kan omkode låsen, hvis en nøgle bliver væk. Donationen går til at udskifte låsesystemet, så beboerne kan føle sig trygge på kollegiet.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Forælder Fonden
Støttet beløb
102.500 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Låsesystemet bør holde i mange år, og vil derfor være en fortsat kilde til tryghed for et stort antal af husets fremtidige beboere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som ventet har vi oplevet en markant forøgelse af trygheden hos beboerne. Oplevelsen med den indtrængende ekspartner har været meget skræmmende for flere af familierne på kollegiet. Samtidig har der tidligere været generel usikkerhed om, hvem der fra tidligere tider har haft koden til huset. Begge dele er nu løst med det nye sikkerhedssystem, som på den måde har føltes som en ny start på sikkerhedsfølelsen hos beboerne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i løbet af projektet valgt at udvide løsningen, da det oprindelige projekt kun gav mulighed for at ændre adgangstilladelser til huset lokalt. Den udvidede løsning giver os bl.a. mulighed for centralt at spærre adgangsbrikker når nødvendigt, hvilket gør, at vi fremover kan reagere meget hurtigt på problemer med sikkerheden.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start