Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tryghedsskabende indsats

Ældrecenter Nygårds Plads

Om donationen

På Ældrecenter Nygårds Plads har de testet en sansestols effekt på borgere med angst, uro, forvirring og vrangforestillinger. Borgerne bliver beroligede og finder ro, når de sidder i sansestolen, og den hjælper med at understøtte borgernes sanser og kropsopfattelse. Med denne donation kan ældrecentret anskaffe sig en sansestol, som kan stå permanent på centret og gavne borgernes trivsel.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Ældrecenter Nygårds Plads
Støttet beløb
98.200 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har været udpeget to tovholdere på projektet i afdelingen. De har gjort en stor indsats og stolen benyttes regelmæssigt i dagvagten, men aften og nattevagterne føler stadig stor usikkerhed omkring brugen og tovholderne oplever at denne proces er svær.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kort sigt: Målgruppen oplever øget ro og tryghed. Personalet oplyser at de nogle gange valgte at benytte stolen i stedet for beroligende medicin. Stolen bidrog til at frigive timer hvor et personale ikke behøvede at være hos borger. Lang sigt: Personalet brugte stolen som et konkret redskab til forebyggelse af uforståelig adfærd, i et tilfælde reducerede det brug af antipsykotisk medicin

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der burde have været en midlertidig arbejdsgangsbeskrivelse og instruks der konkret beskrev målgruppe og formål samt hvilket program på sansestolen der har bedst effekt på målgruppens kognitive udfordringer. Den valgte dokumentations metode svarer til den i afdelingen hyppigst anvendte, men vi kunne have været mere specifikke omkring hvilke symptomer, adfærd og reaktioner hos borgeren der skulle dokumenteres.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår