Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Trygt fællesskab

Mad til alle - Fødevarefællesskab i Gribskov Kommune

Om donationen

Foreningen MAD TIL ALLE er et nyt koncept inden for fødevarefællesskaber, som skal afhjælpe stigende fattigdom, samtidig med at ledige bliver aktiveret, og flygtninge bliver integreret. Med donationen ønsker MAD TIL ALLE at skabe et arbejdsfællesskab for flygtninge og danskere, der står uden for arbejdsmarkedet. Gennem indsamling, pakning og distribution af madvarer fra lokale leverandører til fattige borgere, der har tilmeldt sig tilbuddet, vil man aktivere arbejdsløse danskere og flygtninge og således basere driften på socialt udsattes indsats. Dermed inkluderes mennesker, der er i risiko for social eksklusion, og der bliver skabt netværk på tværs af etnicitet, samtidig med at fattige borgere får en tiltrængt hjælp til at få nogle sunde måltider.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Mad til alle - Fødevarefællesskab i Gribskov Kommune
Støttet beløb
808.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
MAD TIL ALLE Fødevarefællesskab fortsætter med at yde fødevarehjælp og er udover Gribskov Kommune også aktive i Hillerød Kommune og så småt i Helsingør Kommune. Vi har modtaget fondsstøtte fra TrygFonden til udvidelse af projektet med et centralt center i Hillerød Kommune (ID 123567), som skal danne centrum for vore fremtidige aktiviteter i hele Nordsjælland. Vi ønsker at MAD TIL ALLE inkluderer flere udsatte grupper og samarbejder derfor med Levuk STU (special tilrettelagt uddannelse) om vilkår for praktikker og ansættelse til udviklingshæmmede unge i stillinger som køkkenassistenter og chaufførassistenter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vore beskrevne mål er i høj grad blevet indfriet. Vi har deltaget med en session: Food Communities and Social Inclusion på Fødevareministeriets topmøde – World Food Summit- Better Food for More People i aug.18 Der er lavet en dokumentarfilm om MAD TIL ALLE (med engelske undertekster), som betyder at projektet er blevet meget mere synligt for omverdenen. Den blev produceret og vist på CPH-DOK i forår 2018. MAD TIL ALLE er en kendt og værdsat aktør i Gribskov - og Hillerød Kommune. Vi er involveret i mange forskelligartede projekter og aktiviteter fra kommunernes frivillige grupper og er i tæt samarbejde med FrivilligCentrene og kommunens Frivilligkoordinator. Desuden henviser sagsbehandlerne de økonomisk trængte borgere til fødevarehjælpen. Kommunalt samarbejde: Vi opfattes som den mest rummelige arbejdsplads i Gribskov Kommune. Jobcenteret udlåner medarbejdere på årsbasis, der kun klarer få timers flexjob ugentligt, desuden mennesker i ressourceforløb, praktik og samfundstjeneste. Vore kompetencer ligger også i at vores arabiske medarbejder har gode evner som både mentor og tolk for medarbejdere/praktikanter/kursister med flygtningebaggrund. Alle kommer med sparsomme danskkundskaber. Desuden har kvinderne ingen arbejdsidentitet, kun husmødre-erfaring, og skal træde ud på det danske arbejdsmarked i en moden alder. Det succesfulde mentorarbejde betød at MAD TIL ALLE indgik et samarbejde med Gribskov Kommune, Røde Kors og frivillige om 6 ugers kurser ” Kom Frit Frem” for syriske kvinder Udbredelse: Vi har vort center i Gribskov Kommune og en filial i Hillerød Kommune. Vi har samarbejde med- og aktiviteter i de største nabokommuner Hillerød og Helsingør og MAD TIL ALLE modellen har inspireret til, at et lignende projekt starter i Århus. Fødevareproducenter og detailkæder: Det kan siges helt kort at vi har formået at blive nøglen til supermarkedernes – og producenternes madspildsbegrænsning i de detailkæder og kommuner vi dækker og alle vore store detailkæder ønsker at vi afhenter overskud i flere af deres supermarkeder. Vi har dermed garanti for at samarbejdet fungerer perfekt og at vi ikke løber tør for doneret, sund overskudsmad i fremtiden. Bilka, Føtex og MAD TIL ALLE havde 24.december et julearrangement med maduddeling, hvor 110 mennesker kom for at få del i overskuddet. Derudover var der julemaduddeling til vore medlemmer i Gribskov. Vi har planer om større fælles arrangementer i fremtiden. Madspild: Hver uge pakker og leverer MAD TIL ALLE 2 tons fødevarer ud til medlemsfamilierne. Vi har i det toårige projekt videregivet 200 tons fødevarer og ca. 50 tons dyrefoder, der ellers skulle være kasseret. Vi har et rigtig fint samarbejde med ”STOP SPILD AF MAD”, FødevareBanken og mindre madspildsaktører. Øget sundhed: At modtage 2 ugentlige kasser med sunde fødevarer har betydet et kæmpe løft i familiernes og den enliges kostvaner. Vort mål om, at vore medlemmer skal kunne spise sundt og gå mætte i seng, er til fulde indfriet. Der har været stor opbakning til madlavningskurserne og det har betydet at de danske kål, rodfrugter mm. også bliver spist i de syriske hjem. Holdningen til sund mad har ændret sig i mange flygtningefamilier, som oplever at rugbrød og broccoli mætter og slanker. For danske medlemsfamilier og enlige er sund mad nu blevet en hverdagsluksus. Integration: Vort integrationsarbejde er meget værdifuldt. Vi har haft 3 syriske kvinder og 2 mænd fra Myanmar i praktik. Alle 5 har arbejde hvoraf 2 arbejder i MAD TIL ALLE. Netværk og venskaber bliver dagligt skabt i køkkenet og i vore udleveringsfilialer. Det er klart min oplevelse at familierne som helhed drager store fordele af, at de voksne føler sig meget mere trygge ved danskere. Madlavningskurser har været essentielle for integrationsarbejdet og at få indblik i dansk madkultur. Maden har også fået stor betydning for vore arbejdsfællesskaber. Projektet ”Kom Frit Frem” har givet os et erfaringsgrundlag til at fortsætte integrationsarbejdet samt indgå i flere kommunale integrationsprojekter

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vore madlavningskurser har haft størst betydning for integrationsfællesskabet. Deltagelse har betydet at mange af de syriske husmødre har dannet netværk med andre kvinder og er kommet ud af hjemmet på egen hånd. Hvad kunne gøres anderledes ? Vi kunne have gennemført madlavningskurser i de mindre byer så medlemmer, der ikke er mobile også kunne deltage. Ligeledes kunne vi lave særlige børn/voksen kurser, så enlige forsørgere kunne deltage. Interesse- og arbejdsfællesskaber, udover de daglige opgaver med fødevarehjælpen, har været svære at etablere. En lille gruppe har bistader og der bliver lejlighedsvis lavet oste, samlet kartofler, passet urtebede og dyrket et havestykke. Det er tydeligt at ikke alle har interesse, færdigheder, helbred eller tid til at deltage i arbejdsfællesskaberne. Hvad kunne gøres anderledes ? Projektplanen med alles deltagelse i arbejdsfællesskaber har været for ambitiøs. Vi havde ikke tilstrækkelig viden om helbred, mobilitet og sprogvanskeligheder. I stedet vil vi fremover tilbyde mere lokale og uforpligtende arrangementer med madkurser, workshops, dans, loppemarked, foredrag mm. ”Kom Frit Frem” projektet for hjemmegående syriske kvinder gennemførte en række foredrag. Disse lærerige foredrag vil vi tilbyde alle vore medlemmer fremover. Praktikker, flexjob og ressourceforløb i MAD TIL ALLE har været en stor succes. Vore praktikanter (5 flygtninge, 2 danskere) har alle fået job. Heraf 2 med flygtningebaggrund i MAD TIL ALLE. Vi har haft 4 flexjob ansatte. Tre flexjobbere har gennemført ansættelsesperioden på 1 år, én måtte stoppe grundet sygdom. Vi har en medarbejder i ressourceforløb (4 timer/uge)