Søg støtte

Søg

Selvevaluering

TUBAs Unge

TUBA Danmark

Om donationen

Donationen går til etablering af en forening, TUBAs Unge, der skal støtte unge, som er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. TUBA tilbyder individuel terapi og gruppeterapi og hjælper årligt mere end 3.000 unge. En del unge bliver bevidste om de ressourcer og styrker, som deres særlige livserfaringer har givet dem, og vil gerne gøre noget for andre. Foreningen skal være en platform, hvorfra unge kan agere fortalere for andre i samme situation, ligesom den skal arrangere events og kampagner. Målet er, at TUBAs Unge skal blive en selvstændig forening med afdelinger i København, Odense, Aarhus og Aalborg.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
TUBA Danmark
Støttet beløb
397.392 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi anser Tubanu som en forankret forening, der dog fortsat er i en udviklingsproces. Tubanu består af en stærk bestyrelse og syv lokalafdelinger (København, Aarhus, Aalborg, Odense, Kolding, Næstved og Slagelse). Desværre er TUbanu ikke blevet selvfinansierende eller del af medlemsorganisationen DUF.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Covid-19 pandemien har været en udfordring for afholdelse af aktiviteter. Alligevel har lokaldelingerne formålet at komme i biografen, Zoologisk have, til foredrag og i teater. Aktiviteterne har været med til at styrke fællesskabet i Tubanu. Derudover har der været afholdt frivilligmøder, styregruppemøder, generalforsamling og bestyrelsesmøder hvert kvartal. En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer viser at 62 % mener, at deres trivsel er steget, som følge af deres medlemskab.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Under de givne omstændigheder, såvel budget som Covid-19 nedlukninger, vurderer vi, at Tubanu har valgt de rette aktiviteter. Vores opstartsmodel og aktivitetsramme for lokalafdelinger, har vist sig at være skalerbar, hvor stadigt flere lokalafdelinger åbnes. Opstartsmodellen er blevet udviklet og justeret gennem projektperioden, og vi forventer i de følgende år at åbne flere lokalafdelinger.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start