Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tur for Familieoplevelsesklub

Red Barnet Randers

Om donationen

Red Barnet Randers har en familieoplevelsesklub, der tilbyder aktiviteter og fællesskab for lav-ressource familier med manglende socialt og økonomisk overskud. Formålet med klubben er at give børn og forældre oplevelser, som de er sammen om, og som de kan tage med sig videre. For at kunne tilbyde de udsatte familier en god oplevelse, går denne donation til en udflugt til Mols Bjerge med John Simonis Naturbus. Her skal de udforske naturen sammen og få viden om dyr og planter. Red Barnet Randers har tidligere modtaget støtte fra TrygFonden til en aktivitetsdag og en sommerlejr.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Randers
Støttet beløb
6.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Prestigen giver selvtillid for børnene, og for hver gang den/ de voksne klarer at få samling på tropperne, få familien i noget passende tøj og komme ud af døren til et aftalt tidspunkt, har de noteret sig en sejr. Hver sejr gør det lettere at klare noget lignende næste gang. De frivillige er gode til at rose og glædes med familien over fremskridt - for at cementere dem. De er også gode til senere på andre ture at minde om gode erfaringer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik lov til at bruge midlerne til en anden tur: Delvis dækning af tur til Ålborg Zoo. (Den tur, der oprindeligt blev søgt penge til, blev dækket af en anden fond. Jeg søger altid 2 fonde om midler til ture/events for klubben, og denne gang var vi heldige med begge fonde.) Turen til Ålborg Zoo og den med Naturbussen var de 20, der stod højst på ønskesedlen hos børn og voksne, og der var stor tilfredshed (og træthed blandt de mindste), da bussen gik hjem fra Ålborg.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Igen: beskrivelsen drejer sig om en anden tur og kan ikke overføres. Lige netop turen til Zoo skiller sig ud fra de andre, for der er mere tid i mindre grupper, men turen er vigtig af prestigemæssige grunde, og der er som regel kun én af den slags ture om året.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start