Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tur med unge autister

Enghaveskolens Venner

Om donationen

Enghaveskolens Venner er en forening tilknyttet Enghaveskolen, som er en specialskole for børn og unge med udviklingsforstyrrelser – heraf en del med autisme-spektrum-forstyrrelser. Det medfører, at eleverne har en række udfordringer med sociale relationer, koncentreret undervisning og lignende. Skolen tager udgangspunkt i elevernes muligheder og tilrettelægger skoledagen herefter. Skolen tilbyder desuden alle årgange en lejrtur i løbet af deres skolegang. Med denne donation vil en gruppe af skolens elever komme på tur til Danfoss Universe, der kan tilbyde en oplevelse tilpasset de autistiske elevers forudsætninger. Turen finder sted i løbet af foråret 2019.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Enghaveskolens Venner
Støttet beløb
15.900 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er lykkelige over at dette faktisk kunne lykkedes og det har givet os smag for mere. Vi er helt sikkert klar til at prøve noget lignende næste år.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det var helt nyt for os at give teatersport gruppen mulighed for også at komme ud. Vores mål og håb var bygget på erfaringerne fra fodbold gruppen og vi blev absolut ikke skuffet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik mulighed for at i sidste øjeblik at omlægge så der blev tale om en teaterfabrik oplevelse istedet. Det var rigtig godt vi fik mulighed for det.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start