Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tur ud i det blå

Valby Værested

Om donationen

Valby Værested er en selvejende institution med et samarbejde med Timotheuskirken og Jesuskirken, hvor man kan komme forbi til hygge, købe lidt at spise og få en kop gratis kaffe eller te. Brugerne er ensomme, sårbare og udsatte ældre, som ikke bevæger sig langt væk fra Valby. Derfor arrangerer værestedet udflugter, som er meget populære blandt brugerne og giver anledning til snak og fællesskab. Med donationen kan 40 af værestedets brugere komme en tur til Thorsvang Samlermuseum.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Valby Værested
Støttet beløb
22.000 kr., år 2023
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De ser frem til tur ud i det blå hvert år og giver mere end selve dagen hvor turen er. Den bidrager i høj grad til at knytte nye venskaber i en seen alder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den årlige tur ud i det blå er rigtig vigtig for brugere af valby værested. De ser frem til dette og taler meget om turen efterfølgende. I år har vi fået lavet en fotobog med billeder og dermed minder om turen. Den er og bliver brugt flittigt. Samtidig fik vi nye brugere med som nu er begyndt at komme her fast. Vores besøgstal er tilbage før corona hvilket blandt tur ud i det blå er medvirken til.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det tænker vi ikke.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår