Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tv og tablet til dias show

Plejecentre Snorrebakken

Om donationen

Plejecentret Snorrebakken har 20 demente beboere. De søger om midler til indkøb af et TV og tablet, så de let kan vise billeder. De tager allerede mange billeder af de daglige begivenheder – udflugter, haven, højtider, besøgshunden osv. Billederne gør det lettere for den demente at mindes gode oplevelser og kan også skabe ro og tryghed, når der er ved at opstå konflikter beboerne imellem. Dette projekt bidrager dermed både med øget trivsel og gør det lettere at leve med en kronisk sygdom.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Plejecentre Snorrebakken
Støttet beløb
10.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
glæde og samhørighed, genkendelse,

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Skaber glæde ved genkendelse af beboeren selv, og vi har sat en pejs på tvskærmen som også giver ro

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
måske en større skærm . så billederne blev tydeliger, vi valgte en lille skærm på grund af økonomi