Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tværkulturel Familiecafé.

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde - Svendborg. En integrationsindsats under Svendborg Provsti.

Om donationen

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Svendborg ønsker at lave en Tværkulturel Familiecafé for primært flygtningefamilier, der bl.a. på grund af traumer, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og et lille netværk er i udsatte positioner, samt for unge, der under corona-nedlukningen er blevet mere ensomme og har brug for fællesskaber. Familiecaféen består af en Tværkulturel Legecafé og en Team-Ung Køkkencafé. Gennem musik og bevægelseslege giver Legecaféen forældrene redskaber, de kan anvende til sprogstimulering hjemme, og ved hjælp af arousalbalancerende lege og sansemotorisk træning støttes forældrene til at hjælpe deres børn til et mere reguleret følelsesliv. I Team-Ung Køkkencaféen laver unge fra 13 år sund og billig mad til Familiecaféen, og det er samtidig et socialt fællesskab. "Team-ung" er en fortsættelse og udvidelse af den "sociale coronabuddy-café", som ansøger oprettede akut under "nedlukningen" på opfordring af samarbejdspartnere i Svendborg Kommune og Socialstyrelsen. Aktiviteterne, der nu modtager støtte fra TrygFonden, foregår hver anden uge og er baseret på frivillighed. Kommunen henviser familierne til projektet. Målet er at få 12 familier tilknyttet den tværkulturelle Familiecafé, herunder ca. 15 børn, samt at tilknytte 6 unge i Team-Ung.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde - Svendborg. En integrationsindsats under Svendborg Provsti.
Støttet beløb
30.000 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever at familierne i løbet af et familiegruppeforløb både får viden om børns leg og udviking samt erfaringer med både at rumme børnenes følelser og hjælpe dem til at finde mere ro. Samtidig oplever vi i høj grad at familierne i forløbet opbygger en stor tillid til at vi i kan og vil støtte dem, dette gør det lettere at få lov at støtte også efter endt forløb. Vi oplever stor lokal opbakning til projektet og ser familier deltage i andre og større FTS aktiviteter som f.eks. Aktiv Sommer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Corona gjorde den første periode rigtigt svær for Tværkulturel legecafé. Vi omlagde gruppens aktiviteter til udendørs og selvom det var svært at skabe gruppefølelsen har vi alligevel erfaret at gruppen blev et utroligt vigtigt holdepunkt for familier uden netværk i øvrigt. Efter sommerferien kunne vi igen være indendørs og lavede et længere forløb for 6 familier. Stort fremmøde og glade familier der profiterede af forløbet trods corona udfordringer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi erfarede undervejs, at både børn og voksne profiterede af gruppens faste struktur, som gjorde det trygt og godt at være i gruppen. Desuden var skiftet mellem fysiske aktiviteter med til, at både de stille børn blev lidt udfordret, og de fysisk urolige børn kunne være med i både leg og opgaver. Vi har hele tiden været opmærksomme på, at alle skulle have det sjovt og rart i gruppen, for netop at skabe et fundament for at lære nyt og udvikle sig. Vi vil fremover fortsat have de tre delgrupper.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle