Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Uddannelse i angstbehandling

Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Om donationen

Med en donation fra TrygFonden kan Angstklinikken ved Aarhus Universitet uddanne og supervisere 60 fagpersoner i det evidensbaserede program Cool Kids/Chilled. Programmet bruges til at behandle børn og unge med alle former for angstlidelser, og behandlingsformen er bredt anvendelig i klinisk praksis. Angstlidelser hos børn og unge er udbredte, og ubehandlet angst øger risikoen for depression eller uddannelsesmæssige problemer. Samtidig er behandlingstilbuddene i Danmark begrænsede og af en meget ujævn kvalitet. Angstklinikken har allerede tidligere dokumenteret en meget positiv effekt af Cool Kids/Chilled, som henvender sig til børn og unge i alderen 7-17 år. Med udbredelsen af programmet er målet at sikre flere børn og unge en hurtigere og bedre behandling af deres angstlidelser. TrygFonden har støttet projektet med 1.213.498 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
Støttet beløb
1.213.498 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se ovenfor. Som supplement er vi aktuelt, muliggjort ved en bevilling fra Trygfonden, i gang med at udarbejde en certificering af Cool Kids behandlere, som formentlig bliver lanceret i starten af 2018. En certificering vil yderligere sikre kvaliteten af den evidenbaserede angstbehandling i Danmark

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkedes at rekruttere det ønskede antal arbejdspladser og fagpersoner til projektet. Deltagerne gennemførte uddannelsen, samt mindst et behandlingsforløb på deres arbejdsplads, ligesom alle deltagerne modtog supervision under behandlingen

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet forløb tilfredstillende, og det er svært at se hvad vi med fordel kunne have gjort anderledes. Vores igangværende arbejde med udvikling af en certificering vil formentlig yderligere styrke kvaliteteten og implementeringen af behandlingen