Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Uddannelse til Vågetjenesten

Vågetjenesten Odder

Om donationen

Ifølge Vågetjenesten Odder skal ingen dø alene. Målet for foreningens frivillige er at gøre en forskel ved at være til stede og give tryghed, omsorg og nærvær til døende samt aflaste og støtte pårørende gennem et svært forløb. De frivillige våger i gennemsnit tre gange om ugen. Donationen går til uddannelse af de frivillige vågere med fokus på kommunikationen med den døende og de pårørende, men også med fokus på egenomsorg for vågerne. Målet med undervisningen er at styrke og sikre, at alle – både døende, pårørende og vågere – får en god oplevelse i den svære situation.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Vågetjenesten Odder
Støttet beløb
103.625 kr., år 2019
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkes rigtig godt at forankre projektet. Vågerne bruger det de har lært. Den fælles viden gør at der sker færre misforståelser. Vågerne er blevet bedre til at kommunikere med hinanden og gør det oftere. Der er etableret et bedre samarbejde vågerne imellem og mellem vågerne og de inviterede gæster.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vågerne har meget forskellige baggrunde, og dette gør, at det er forskellige kompetencer og færdigheder, de enkelte vågere efterspørger. Uddannelse af vågerne har gjort, at at det fælles niveau er blevet løftet generelt. Nogle vågere har fået meget ud af noget, og andre har fået meget ud af noget andet. Generelt var der meget stor tilfredshed blandt alle vågerne. Særligt kommunikation og supervision var efterspurgte elementer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter var de rigtigt valgte. Der var bred enighed omkring valget af de enkelte oplægsholdere. Dog har de enkelte altid forskellige præferencer. Vi vil prøve at få arrangeret nogle studieture hvis vi kan rejse nogle midler til det. Desuden er vi ved dette projekt blevet bevidste om at vi gerne vil blive meget bedre til at håndtere pårørende og hjælpe dem med at håndtere situationen.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende