Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Uddannelsesdage 2019

LOCOmotivet Aarhus

Om donationen

LOCOmotivet er en forening af psykiatriinteresserede medicinstuderende, der tager rundt på folkeskoler for at nedbryde tabuer omkring psykisk sygdom. Der er nu omkring 50 frivillige studerende ved sundhedsfaglige uddannelser ved Aarhus Universitet, som tager rundt på skoler i hele Region Midtjylland. Denne donation går til to uddannelsesdage, der skal styrke de frivilliges kompetencer og bidrage til at fastholde deres interesse for projektet.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
LOCOmotivet Aarhus
Støttet beløb
6.200 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har afholdt to arrangementer siden forårets uddannelsdag for både gamle og nye undervisere, og indenfor den næste måneds tid afholder vi yderligere to arrangementer, hvor vi forventer god tilslutning. Vi oplever i høj grad at det er nemmere at skaffe undervisere efter forårets meget vellykkede uddannelsesdag, og dette forventer vi også at se efter den netop afholdte dag d. 26/10. Vi har allerede flere aftaler med forskellige skoler om undervisning inden for de næste par måneder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik uddannet 30 nye undervisere på de to uddannelsesdage (20 på den første og 10 på den anden). Vi har som bestyrelse generelt oplevet, at det efter forårets uddannelsesdag har været nemmere at samle undervisningshold når vi skal ud på folkeskolerne. Denne positive udvikling er vi overbeviste om fortsætter, nu hvor vi har fået uddannet endnu flere undervisere. Vi fik ikke afholdt noget for nuværende medlemmer under de to arrangementer, da det blev for stor en mundfuld for os at planlægge. Til gengæld har vi holdt og skal snart holde andre kurser/temadage med netop dette formål. I fremtiden kan vi bruge denne erfaring og dermed alene fokusere på nye medlemmer til uddannelsesdagene.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har erfaret at vi fremover ikke skal planlægge videruddannelse af erfarne undervisere på selve uddannelsesdagene, da vi har rigeligt arbejde i uddannelsen af de nye. Vi vil dog stadig afholde kurser og arrangementer for erfarne undervisere, dette vil bare blive gjort på dage med dette formål alene. Generelt har vi oplevet stor tilfredshed blandt deltagerne med afholdelse af workshops samt fælles aktiviteter og måltider.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet