Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Uddannelsesdage 2023

LOCOmotivet Aarhus

Om donationen

LOCOmotivet består af ca. 30 studerende fra sundhedsfaglige uddannelser, der tager ud og underviser 60-80 folkeskoleklasser hvert år for at nedbryde tabuer om psykisk sygdom. Med donationen kan der afholdes Uddannelsesdage 2023 for i alt 40 af de unge undervisere, hvor både nye og erfarne undervisere kan få opgraderet deres kompetencer til at undervise og drive foreningen, ligesom uddannelsestilbuddet skal være med til at fastholde de frivillige kræfter i foreningen.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
LOCOmotivet Aarhus
Støttet beløb
6.200 kr., år 2023
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har afholdt en række sociale og faglige arrangementer for vores medlemmer, så de har fået mulighed for at komme tættere på hinanden. Foruden det har vi i fremtiden planlagt en række arrangementer, bl.a. julefrokost, et fagligt oplæg omkring stress mm.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi afholdte 2 undervisningsdage, hvor vi fik uddannet ca. 10 nye undervisere, så vi nåede desværre ikke målet helt med de ca. 20 nye undervisere. For at nå dette mål bedre næste år vil vi forsøge os med mere omfattende PR for undervisningsdagene.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg synes at vi har nået målet godt.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet