Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Uddannelsesweekend 2018

LOCOmotivet Aarhus

Om donationen

LOCOmotivet Aarhus er en forening, hvis primære fokus er at afstigmatisere psykisk sygdom blandt børn og unge. Foreningen har på nuværende tidspunkt 50 sundhedsfaglige studerende, der tager ud og underviser de ældste elever i folkeskolen i psykiske sygdomme. De studerende bliver løbende uddannet til at være undervisere gennem uddannelsesaftener om foråret og en uddannelsesweekend i efteråret. I weekenden er der fokus på at ryste de frivillige sammen og skabe et fællesskab i foreningen. Denne donation skal gå til afholdelse af uddannelsesweekenden i 2018.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
LOCOmotivet Aarhus
Støttet beløb
12.565 kr., år 2017
Fokusområde
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da weekenden kun blev til en dag kunne vi ikke få presset helt så mange sociale aktiviteter ind som planlagt, men vi oplevede stadig at samholdet mellem de forskellige undervisere blev styrket. Ved at ændre weekenden til en enkelt dag steg antallet af deltagere, hvilket er af større social betydning end kun et par enkelte deltagere i en hel weekend.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik uddannet 10 nye undervisere og videreuddannet 5 gamle undervisere. Da vi er en lille forening, er dette antal en stor fordel for os, og vi hat sidenhen haft nemmere ved at gennemføre undervisningen om psykiske sygdomme i folkeskoleklasser. Vi oplever desuden en voksende interesse for foreningen, hvilket bl.a. skyldes afholdelse af vores uddannelsesdage. Vi håber og tror på at få uddannet endnu flere til næste uddannelsesdag i marts 2019.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde planlagt begivenheden som en hyttetur over en hel weekend, hvilket vi dog måtte ændre til en enkelt uddannelsesdag. Dette fungerede rigtig fint og vi formåede stadig at få alt det planlagt indhold med. Vi vil derfor også planlægge en enkelt uddannelsesdag til næste år.

Fokusområde

Mental sundhed

Vi arbejder for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Mere om vores fokusområde Mental sundhed