Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Uddeling af sund overskudsmad

FOODBANK Aalborg

Om donationen

Foodbank Aalborg uddeler gratis overskudsmad fra lokale fødevarebutikker via kirker i Aalborg til fordel for marginaliserede, udsatte, ensomme og fattige borgere. Ofte er uddelingen af maden en indgang til kontakt med borgerne og en mulighed for at skabe nye, positive relationer og netværk, der kan give borgerne mod på at deltage i fællesskabende aktiviteter såsom cafénetværket i kirkerne eller fællesspisning. Denne donation går til at kunne fortsætte og videredrive indsatsen de næste tre år.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
FOODBANK Aalborg
Støttet beløb
800.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle FoodBanks i uddelingskirkerne er velforankrede, er velkendte og i overvældende grad velbesøgte, og de har alle en god og stor gruppe af trofaste frivillige. Projektperioden har hjulpet FoodBanks overlevelse i forhold at kunne overholde fødevarestyrelsens regler, og har endvidere sikret gode, faste samarbejdspartnere til donation af fødevarer. Da der ikke har været taget nok højde for stigende udgifter ifm. inflation og udvidelse af FoodBank, arbejdes der stadig på at sikre driftsøkonomi.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i høj grad nået målene: 1. Kontinuerlige uddelinger med stigende antal brugere under hele projekt perioden. 2. Der er opstartet 2 nye, velfungerende og bæredygtige uddelingssteder. 3. Der er blevet udarbejdet en grundig drejebog til inspiration for kirker/foreninger i andre byer. 4. Der er udviklet på sociale netværk, og der er opstartet flere nye, velfungerende netværk i uddelingskirkerne. 5. Der er arbejdet mod etablering af en lagerenhed, gennem samarbejde med andre organisationer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da aktiviteterne i høj grad har ledt til at vi har nået målene, må vi konkludere at aktiviteterne har været velvalgte. Dog har den meget store tilstrømning til FoodBank medført at vi er i proces med nye aktiviteter som kan lede brugerne med behov for netværk videre over i et bredere spektre af netværk i og evt. uden for kirken.