Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udendørs fitnessplads

Region Nordjylland - Special Sektoren

Om donationen

På Bostedet Brovst, der er en socialpsykiatrisk boform, tilbydes beboerne et kortvarigt, målrettet træningsophold på op til fem år. Bostedet har et mål om, at beboerne, der lider af psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, skal have et så anstændigt og indholdsmæssigt godt liv som muligt, hvilket indebærer fokus på både social kontakt og fysisk velvære. Med denne donation ønsker bostedet at opføre en udendørs fitnessbane, så beboerne får mulighed for at dyrke udendørs motion. Fitnessbanen skal efter planen bestå af bl.a. en crosstrainer, et træningsstativ, en airwalker samt redskaber til at træne bryst, ben og ryg. Fitnessbanen vil også være åben for de lokale borgere, plejehjem og børneinstitutioner i området. Foruden at være et sted, hvor borgerne kan styrke deres fysiske form, vil fitnessbanen således også være et sted, hvor de kan udvide deres sociale færdigheder gennem de relationer, der kan opstå ved idrætsøvelserne.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Region Nordjylland - Special Sektoren
Støttet beløb
300.000 kr., år 2017
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Anlægget bliver brugt ofte, men jeg er sikker på, at det på sigt vil blive brugt endnu mere. Det hænger sammen med, at vi har haft en del udskiftning i personalegruppen samt at der er kommet mange nye til. I forhold til byens borgere har vi haft åbent hus og dækning i lokalaviserne, hvor fitnesspladsen og vores tanker omkring er blevet præsenteret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores fitnessplads er blevet opført og bliver tit taget i brug. I forhold til at måle på beboernes fysiske form og nedbragt udadreagerende adfærd er det for tidlig at drage nogle konklusioner, da målgruppen er udfordrende at arbejde med. I forhold til at inddrage byens borgere til at benytte anlægget er det lykkes et godt stykke hen ad vejen. Der kommer ofte, især børn og unge, forbi og benytter hele fitnesspladsen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til vores nyt fitnessplads tror jeg ikke, at vi kunne have gjort noget anderledes. Fitnesspladsen ligger på en stor plads med adgang fra vejen og fra selve bostedet. Dvs. at byens borgere og bostedets beboere har let adgang til den. Derudover er det et flot anlæg, der nærmest appellerer til at blive benyttet. Anlægget tilgodeser forskellige sværhedsgrader og styrkelse af forskellige muskelgrupper. Dvs. ar alle på kan benytte det og få en god oplevelse.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv