Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udendørs genoptræningsområde

Scleroseforeningen

Om donationen

Med denne donation skal der etableres et udendørs genoptræningsområde på Sclerosehospitalet i Haslev. For mennesker med sclerose er genoptræning af mistede funktioner uhyre vigtig, da den fysiske træning kan mindske lidelserne, forbedre funktionsnedsættelser og hjælpe personer med lammelser til at leve et mere selvstændigt liv – med mindre hjælp. Hvert år behandler landets to sclerosehospitaler over 1.200 patienter i individuelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb af 3-5 ugers varighed. Dette projekt omfatter anlæg af et nyt og moderne udendørs træningsområde på Scleroseforeningens hospital i Haslev. Det udendørs træningsområde skal supplere de eksisterende genoptræningstilbud og bestå af de nyeste redskaber inden for genoptræning af balance, gang og muskelstyrke på et udfordrende, men sikkert underlag. Redskaberne vil desuden være af en type, som patienterne kan finde i deres nærmiljø, så de kan fortsætte træningen efter hjemkomsten og dermed arbejde videre på at forblive så selvhjulpne som muligt.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Scleroseforeningen
Støttet beløb
171.621 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den udendørs træningsbane er forankret i jorden på Sclerosehospitalet og er derfor så stabilt forankret, som man kan ønske sig. Den benyttes i de fleste tilbud og står til rådighed for enhver, der kunne have lyst til at bevæge sig ud på den. Den kan ses fra den fælles spise stue og er en del af havearealet. Ingen kan være indlagt på Sclerosehospitalet uden at være opmærksom på at den er der.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i sensommeren 2017 taget vores nye udendørs træningsbane i brug. Vi bruger banen til træning af balance, styrke, kondition, og kognitive elementer i den fysiske træning. Både vi og patienterne er enormt glade for vores bane, da den er inspirerende, giver stimuli til sanserne i forhold til at være udendørs i skønne omgivelser. Patienterne roser banen rigtig meget, det har været savnet at kunne træne ude under gode forhold. Medarbejderne, især fysioterapeuterne, har fået endnu bedre muligheder for at skabe fornyelser og inspiration i trænings seancerne. De anvender banen og dens redskaber dagligt. Desuden laves der selvtræningsprogrammer til de patienter som gerne vil arbejde på egen hånd i de sene eftermiddagstimer samt weekends.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Processen har egentlig kørt som den skulle og ingen har ment, at der var grund til at ændre på noget.