Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udendørsaktivitet for alle

Specialbørnehaven Spiren

Om donationen

Undersøgelser viser, at børn med fysisk og/eller psykisk handicap generelt er i dårligere form end andre børn og dermed også i øget risiko for at udvikle livsstilssygdomme. Specialbørnehaven Spiren arbejder målrettet med at vise de handicappede børn glæden ved bevægelse, så træning bliver en naturlig del af deres hverdag. Denne donation skal gå til træningsmaskiner, som skal sikre, at børnene får trænet de muskelgrupper, de kan, og på den måde holder sig i form.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Specialbørnehaven Spiren
Støttet beløb
75.000 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi (voksne) er blevet rigtig gode til at benytte legepladsen til fysisk aktivitet. Der sker løbende tiltag. 2019/2020 får vi cykelbane og der bliver forsøgt med "fredagsdaktivitet", hvor vi som voksne fremgår som aktive deltager.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever: • At vores legeplads er blevet noget mere attraktiv for børnene at være på. Børnene er generelt mere i gang og især på de forskellige køretøjer. Der er altid et køretøj i passende sværhedsgrad til både alm. selvstændig leg og til når nye færdigheder skal indlæres. Der har i perioden være så stor efterspørgsel på vores to specialcykler, at Spiren selv efterfølgende har investeret i yderligere to specialcykler, så alle, der vil, kan cykle. • At det er motiverende for børn, at der er et passende køretøj, så de selvstændigt kan komme i gang og skabe legerelationer. Løbelege har udviklet sig ind i cykellege. I løbet af sommeren 2018 måtte vi sande, at der også var børn, der var så gode og hurtige på cyklerne, at de blev til fare for flere at de knap så motorisk selvhjulpne børn. Derfor har vi været nødt til at flytte på forskelligt andet inventar på legepladsen, så der er blevet en ”stillezone”, hvor man ikke bliver kørt ned. Yderligere er der budgetlagt belægning til cykelbane i 2019/2020. • At placeringen/tilgængelighed af det forskellige legetøj er af afgørende betydning for at børnene tilvælger det. Vi startede ud med en placering af byggebræddekassen, hvor den var skærmet for vejret, så den kunne holde længere. Men vi har måtte sande, at ude af øje ude af sind. Børn leger og motiveres af det de kan se, derfor har kassen nu fået ny lokation, hvor den er synlig og kan tilgås. • At personalet igennem processen aktiv har tilvalgt legepladsen. • At processen fortsætter og der er planer om, at lave faste aktiviteter fra enten ”Hoppeline” eller ”Rend og hop” • At fitlight er brugbare på legepladsen, men er blevet brugt en del indendørs, for at gøre personalet trygge ved selve teknologien. Fitlight kan bruges som høj pulstræning, som motivation for bevægelse, som trafiklys ift. trafiksikkerhed på cykel, mm. Det er kun fantasien der her sætter grænser.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft en oplevelse af, at alle (næsten) kan lære at cykle, så tilkøb af især cyklerne + handicapcyklerne har været helt perfekt. Byggebrædderne er især effektive til de børn, der har brug for at mærke sig selv.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet