Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udflugt for psykisk sårbare

SIND Fredericia

Om donationen

SIND Lokalafdeling Fredericia ønsker at arrangere en udflugt for 12 psykisk sårbare voksne, som har vanskeligt ved at finde en omgangskreds. Med donationen kan der arrangeres en bustur til Vejen, hvor der er fællesspisning på restaurant samt besøg på Vejen Kunstmuseum. Turen skal give deltagerne nogle positive oplevelser, socialt samvær og mulighed for at deltage i en kulturel aktivitet.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
SIND Fredericia
Støttet beløb
7.136 kr., år 2023
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er endnu ikke kommet flere deltagere fra udflugten til at lave kunst i Kulturcafeen

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerne havde en god dialog med hinanden under spisningen

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
have lavet aktiviteten udenfor sommerferieperioden

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle