Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udflugt til Ribe

Stormlys Brugerforening

Om donationen

Stormly er et landsdækkende midlertidigt opholdssted for socialt udsatte kvinder, der hvert år arrangerer flere udflugter og andre fælles aktiviteter for de nuværende og tidligere beboere. Denne donation går til en udflugt til Ribe med fællesspisning samt ’ghostwalking’ i Ribes gader med byens vægter. Formålet er, at arrangementer som dette vil øge deltagernes oplevelse af at være i et fællesskab samt styrke og udvikle de nuværende og tidligere beboeres indbyrdes relationer.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Stormlys Brugerforening
Støttet beløb
10.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mange brugere giver udtryk for, at de ser frem til Brugerforeningens næste arrangementer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Til trods for at det var koldt og regnvejr blev det en vellykket tur. De fleste af brugerne fandt sammen i mindre grupper under den første del af turen. Ved aftensmaden var stemningen god, og alle så ud til at befinde sig godt og have kontakt med andre brugere.Vægterens fortælling I den afsluttende "ghostwalk" fængede tydeligvis en stor del af gruppen. Nogle havde svært ved at følge med og/eller at høre, hvad vægteren sagde.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde spurgt "vægteren", om man kunne deltage i "ghostwalken" , selvom man gik med rollator, hvilket han mente, man ville kunne. I praksis var der nogle få - både med og uden rollator - der havde svært ved at følge med. En del havde også svært ved at høre vægterens fortælling pga regn , blæst og trafikstøj. Havde vi været klar over dette på forhånd, ville vi have advaret om det i indbydelsen - eller valgt en anden aktivitet end "ghostwalken".