Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udførelse af projekt Sund Krop

Bamsehospitalet, IMCC

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Bamsehospitalet, IMCC
Støttet beløb
118.650 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er stadig gratis for skolerne at få os på besøg, men for at vi kan nå bredde ud i landet end hvad transport på en ladcykel tillader må skolerne refundere vores transport. Ved at få vores transport refunderet kan vi nå rundt i landet og er ikke begrænset af afstand.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Igennem de seneste år har Bamsehospitalet® og Sund Krop blandt andet haft fokus på at få flere frivillige, udvikle vores kompetencer inden for kommunikation og undervisning af børn, samt at øge kendskabet til vores arbejde. I år 2017 blev der afholdt 69 arragementer, hvoraf 59 var bamsehospitalsarrangementer og 10 Sund Krop-arrangementer. I alt deltog 530 frivillige, der til arrangementerne brugte ca. 260 timer i børnehøjde, hvor de praktiserede deres kommunikative egenskaber. I alt estimeres 3550 børn at have deltaget ved de mange arrangementer, hvor de bl.a. blev præsenterede for hospitalets diagnostiserings- og behandlingsregimer samt fik et indblik i både den syge og den raske krop. Dette svarer til et gennemsnit på 52 børn pr. arrangement. Bamsehospitalet® og Sund Krop havde i 2017 haft en stor tilgang i frivillige hænder, hvilket i flere lokalafdelinger har kunne mærkes ved uddannelsesdage, infoaftener og sociale arrangementer. Således er Bamsehospitalet® samlet set gået fra 275 registrerede frivillige (medlemmer af IMCC) ved udgangen af året 2016 til 327 registrerede frivillige (medlemmer af IMCC) ved udgangen af 2017. Dette svarer til en samlet fremgang på 19%. Lokalafdelingen i København havde i 2017 stor succes med at afholde et ”take-away”-arrangement med Sund Krop. De besøgte således Uddannelses- og Forskningsministeriet i forbindelse med Kulturnatten 2017, og havde medbragt hjernestanden, mave/tarm-standen og hjerte-lungestanden i en passers-by-venlig udgave. De medbragte organer var blikfang, der lokkede børn og voksne til. Siden efteråret 2017 har lokalafdelingen i Aalborg arbejdet på at opstarte projekt Sund Krop. Repræsentanter har bl.a. deltaget ved flere af lokalafdelingen i Aarhus’ Sund Krop-arrangementer og arbejdet med at starte Sund Krop i Aalborg er stadig igang. Lokalafdelingen i Odense oplevede i 2017 en stor tilslutning blandt frivillige fra flere forskellige studier. Lokalafdelingen besluttede dermed ved udgangen af 2017 at opstarte projekt Sund Krop og fortsætter med dette projekt i 2018. I året 2018 havde Bamsehospitalet® fokus på at udvikle projekt Sund Krop, samt at kick-starte initiativet om at komme ud til mere sårbare og udsatte børn, end vi normalt besøger – f.eks. ved at besøge indlagte børn, socialt belastede børn og/eller psykisk eller fysisk belastede børn. Derudover ønskede vi sikre den organisatoriske hukommelse og arbejde for at frivillige føler størst mulig tryghed i aktiviteten. Som en del af Projekt Sund Krop deltog vi i 2018 i Projekt Store Sundhedsdag på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG). Dagens formål at eleverne skulle lære om forskellige facetter ved sundhed og trivsel der var tilrettelagt efter alder og faglige niveau. Mellemtrinnet blev undervist af Sund Krop, hvor børnene gennem interaktive lege og korte oplæg fik indblik i hvordan kroppen fungerer. I 2019 havde vi 90 arrangementer i alt fordelt på 6 lokalafdelinger, hvoraf 10 af arrangementerne var med Sund Krop, hvor vi estimeret underviste 430 børn. I alt estimeres 4300 børn at have deltaget ved Bamsehospitalet® og Sund Krop arrangementer i 2019. Siden bevillingen har vi desuden fået 2 nye lokalafdelinger i hhv. Esbjerg og Holstebro, hvilket betyder at vi dækker Danmark langt bredere end tidligere. Desuden kommer vores lokalafdeling i Århus nu siden 2018 fast på Skejby sygehus, samtidig med at lokalafdelingen i Odense kommer oftere på H.C Andersen børnehospital ifht tidligere. I 2018 og 2019 deltog vi i Folkemødet på Bornholm, hvor vi disse gange havde Projekt Sund Krop med. I 2018 havde vi arrangeret en debat i Styrelsen for patientsikkerhed om børns autonomi i sundhedsvæsenet. Til den debat deltog Søren Engstrøm Stridsen (Kontorchef, Kontoret for Patientrettigheder, Styrelsen for Patientsikkerhed), Jane Heitmann (MF, Sundhedsordfører for Venstre), Charlotte Graungaard (Formand, Radiografrådet) og Gitte Møller-Madsen (repræsentant for Danske Hospitalsklovne) Oplægget til debatten kan læses på vedlagte link: https://docs.google.com/document/d/1mlHWd81z5WZVQwyPlrqF2DR9OroRTGNENwfnS4LEwiU/edit?usp=sharing

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De forskellige aktiviteter har øget børns forståelse for sundhed og sygdom gennem viden om kroppen. Vi kunne dog have lavet en konkret strategi for at nå flere frivillige så vi kunne nå endnu flere børn, men vi havde også til mål at opkvalificere vores frivillige og det har vi gjort ved at holde kommunikationskursus, få relevante oplægsholdere ud og haft stort fokus på, at alle bliver oplært grundigt før de deltager i arrangementer.