Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udforsk Vandkraft

Fonden Naturkraft

Om donationen

Donationen går til fire oplevelsesstationer, som skal ligge i det kommende oplevelses- og formidlingscenter Naturkraft i Ringkøbing. På oplevelsesstationerne kan besøgende på egen krop opleve de kræfter, der er på spil i revlehuller. Temaet for de fire installationer vil være ”Vandets Kræfter”. Hensigten er at øge kendskabet til de risici, der er forbundet med at bade i havet. Formidlingen skal bl.a. ske gennem oplevelser, leg, sanselige indtryk og fysiske udfordringer. Oplevelses- og formidlingscenteret Naturkraft forventes at åbne i 2020.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Fonden Naturkraft
Støttet beløb
2.500.000 kr., år 2018
Delmål
Respekt for vand

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
do.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da vi endnu ikke har formået at rejse de fornødne supplerende midler til at realisere det ansøgte projekt, lader det sig ikke for nærværende besvare. Naturkraft åbner iflg. planerne til sin første sæson den 4. juni (med forbehold for covid19). Vi håber at kunne realisere revlehullet til sæson 2021.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
næppe

Delmål

Respekt for vand

Forebyggelse, uddannelse, tilgængeligt redningsudstyr og livreddere. Vi vil nedbringe antallet, der drukner i Danmark, skabe respekt for vand og øge sikkerheden der, hvor mennesker og vand mødes.
Mere om vores fokusområde Respekt for vand