Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udsatte børn

Det Danske Spejderkorps

Om donationen

Spejdergruppen Aztekerne i Holeby holder til i Lolland Kommune, som er en af landets mest socialt udfordrede kommuner. Med donationen kan spejderne give støtte til kontingentbetalingerne til børn i økonomisk trængte familier, så de også kan komme med i spejderfællesskabet og få gode kammerater og oplevelser.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Det Danske Spejderkorps
Støttet beløb
7.000 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
vi er lykkedes med at fastholde børn og unge i fællesskabet, da vi har kunne lette en økonomisk byrde fra familiens skuldre.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
coronaen har sat sine spor. vi har oplevet at de dårligt stillede i nogle tilfælde er blevet ringere stillet. vi har ikke støttet ca det samme antal børn som tidligere år. Men vi har gudskelov kunne dække lidt mere. de sidste 2 år har det sociale været en mangel for mange børn og unge. Vi har kunne klare os med få nedlukninger da vi arbejder udenfor. VI kan give børn og unge et fællesskab og nogle oplevelser og kompetencer som fx gør at alle vores medlemmer over 14 har en fritidsjob.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
i 2021 har andelen været næste 50/50 mellem kontingenter og ture/ lejre en enkelt har vi måtte dække næsten alt for grundet familiens situation.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start